Om Patientinfo

Patientinfo er udarbejdet af Falck, og har til formål at hjælpe både patienter og pårørende gennem et sygdomsforløb.

Vi ønsker, at patienter og pårørende får den bedst mulige oplevelse og behandling under et sygdomsforløb. Det tror vi sker bedst, hvis både patienten og dennes pårørende er bevidste om, hvad de selv kan gøre for at lette forløbet.

Patientinfo er udviklet i samarbejde med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, patientrådgivere og psykologer.

patientvejledning